judith@inner-werk.nl

 06 81 54 86 57

 @innerwerk.met.judith

inner werk

Van binnenuit vooruit

Praktijk voor lichaamsgerichte therapie

Gratis kennismaken Zij gingen je voor

Privacy beleid

Privacybeleid

Hieronder volgt informatie over het privacy beleid van Innerwerk.
Dit gaat over de gegevens ten behoeve van de praktijk en voor de website. Heb je na het lezen vragen hierover, laat het dan weten via judith@inner-werk.nl

 

Privacy verklaring INNERWERK
i.v.m. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Innerwerk hecht belang aan de privacy van haar cliënten en bezoekers van de website www.inner-werk.nl.  We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierover lees je alles in onze privacyverklaring.

Het gaat hierbij om het verwerken van de volgende digitale en papieren gegevens:

Digitaal:

Innerwerk acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.

Bij deze verwerking houdt Innerwerk zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Aankondiging workshopreeks per email

Als je een workshopreeks bij ons gevolgd hebt, nemen we je op in ons emailadresbestand, tenzij je uitdrukkelijk hebt aangegeven dat niet te willen.

Doorverwijzing:
In het geval dat een potentiele hulpvrager voor individuele therapie of groepstherapie zich meldt bij Innerwerk en wij zelf niet de diensten kunnen of willen bieden die deze persoon nodig heeft, kan Innerwerk (in overleg met de vrager) contact opnemen met een andere therapeut om een cliënt mogelijk door te verwijzen.

Individuele sessies

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarbij valt Innerwerk onder de WTZa: dit wil zeggen dat Innerwerk is geregistreerd in het zorgaanbiedersportaal van het Ministerie van Volksgezondheid.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

De gegevens uit jouw dossier kunnen eventueel voor de volgende doelen gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen in overleg met jou.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)wordt vereist 20 jaar bewaard.

Beveiliging

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Als je van mening bent dat Innerwerk niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij Innerwerk. Als jij en Innerwerk er niet samen uitkomen en het antwoord van Innerwerk op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over Innerwerk in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met Innerwerk via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Innerwerk kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Meldplicht datalekken

De AVG verplicht ons om alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren. Bij datalekken in privacygevoelige data maken wij direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomsten

Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de volgende partijen gesloten of vallen onder de algemene voorwaarden van de afzonderlijke bedrijven waarin specifieke gegevensverwerking conform de AVG en GDPR is opgenomen.

 

E-mail nieuwsbrief

Als je via Innerwerk sessies of workshops hebt gevolgd, nemen we je op in ons e-mailadresbestand, tenzij je uitdrukkelijk hebt aangegeven dat niet te willen. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief via de website, kan Innerwerk de volgende gegevens van je verwerken: je voor en achternaam en e-mailadres. Bij aanmelden voor de nieuwsbrief, ontvang je een mail waarin je bevestigt dat je de nieuwsbrief van Innerwerk wilt ontvangen. Deze lijst wordt alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt en wordt nooit doorgegeven.

Het is te allen tijde mogelijk je na ieder nieuwsbulletin uit te schrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, worden je gegevens direct verwijderd. Je kunt ook een mail sturen naar judith@inner-werk.nl als je je naam van deze lijst verwijderd wilt hebben.

 

Media

Foto’s die op deze website staan zijn rechtenvrije foto’s of foto’s die door de eigenaar van Innerwerk zijn gemaakt.

Cookies

Op de website gebruiken we functionele cookies om er voor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Voor deze cookies hoeven we volgens de wet geen toestemming te vragen. Op onze website is een link opgenomen naar Instagram en de site maakt gebruikt van toepassingen zoals Youtube, Google Maps etc. Voor meer informatie over wat deze media met de (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaringen.

Wijziging privacyverklaring

Innerwerk behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt deze vinden op onze website.

Adresgegevens Innerwerk

Praktijk adres:  Bruinsslotstraat 67, 9203 RZ, Drachten

Tel: 06 – 81548657
Mail: judith@inner-werk.nl
Website: www.inner-werk.nl

Judith Mulder is eigenaar van Innewerk

Deze pagina is bijgewerkt op 13-1-2023